Kuulutused ajalehte

1

Väljaanne ja isik

2

Tüüp

3

Rubriik

4

Alamrubriik ja aeg

5

Kuulutus

6

Kontaktinfo

7

Tellimuse kinnitus
Abi

· Enne kl 12 sisestatud kuulutused avaldatakse järgmises ilmuvas ajalehes.

· Peale kl 12 sisestatud kuulutused saavad ilmuda ülejärgmises ajalehes.

Kasutatud asjade rubriigis ei ilmu kinnisvara, mootorsõidukite (mootorrattad, sõidukid) kuulutusi.

· Kaastundeavaldus ja tänukuulutus ilmub esimesel võimalusel üldjärjekorra alusel.

· Surmateate ilmub eelisjärjekorra alusel võimalusel järgmise päeva ajalehes.

· Mälestuskuulutus ilmub soovitud päeval, tingimusel, et tellimus ei ole esitatud peale kl 12 järgmise päeva ajalehte.

· Õnnitlus ilmub soovitud päeval, tingimusel, et tellimus ei ole esitatud peale kl 12 järgmise päeva ajalehte.

· Toimetus jätab õiguse teha kuulutustes keelelisi parandusi sisu moonutamata.

· Kuulutuse tekst kujundatakse vastavalt lehe stiilile.

· Kasutatud asjade rubriigis ei ilmu kinnisvara, mootorsõidukite (mootorrattad, sõidukid) kuulutusi.